Anmälan

28 maj 09:00 - 18:00Subtopia

Samtidigt som Stockholm växer är ekosystemen under påfrestning och de sociala klyftorna ökar. För att säkra en social-ekologiskt hållbar utveckling i staden och regionen krävs ett holistiskt angreppssätt, ett långsiktigt perspektiv och social innovation. Hur kan co-creation*, där olika aktörer och sektorer är aktiva deltagare i stadsutvecklingsprocessen, bidra till genomförandet av Agenda 2030  i Stockholmsregionen?

Stockholm Urban Forum samlar förvaltning, politik, forskning, näringsliv och civilsamhälle i dialog kring hur co-creation fungerar som verktyg för att skapa hållbar utveckling lokalt. Fokus ligger på lokalt genomförande av Agenda 2030:s mål 11, om hållbara städer och samhällen, och FN:s nya urbana agenda.

Vi diskuterar det allt större behovet av inkluderande metoder och visar på intressanta exempel från Stockholmsregionen. På så vis får deltagarna med sig lärdomar och praktiska verktyg som de kan använda i sin egen verksamhet. Vad kan vi lära oss av de metoder som används idag och hur kan de skalas upp?

En strategi för genomförandet av mål 11 och den nya urbana agendan är enligt FN att instifta så kallade National Urban Forums. Exempelvis anordnades ett av de första i Sverige under 2017 och sedan dess har regionala och lokala forum hållits på många håll i världen. I samma anda är Stockholm Urban Forum ett forum som främjar aktivt deltagande och idé- och erfarenhetsutbyte mellan en mångfald av aktörer, och som direkt kopplar an till de globala agendorna på ett lösningsorienterat vis.

Bakom konferensen står Mistra Urban Futures Stockholmsnod, som består av Openlab, KTH, Stockholms Universitet, Stockholm Resilience Centre, IVL Svenska Miljöinstitutet, Quantified Planet och Global Utmaning. Noden är en av flera inom Mistra Urban Futures, ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum, som arbetar för hållbar stadsutveckling genom co-creation.

*Med co-creation menas här medskapande/samkunskapande processer, där kunskap från olika aktörer (som t.ex. forskning, praktik, näringsliv, politik, civilsamhälle, medborgare) integreras i syfte att skapa bredare förståelse för, och lösningar på, komplexa problem. 

@MistraUrbanFut 
@GlobalUt
#SthlmUrbanForum
#Agenda2030
#LocalizingSDGs
#SDG11


Plats
Subtopia
Rotemannavägen 26
145 57 Norsborg
Tunnelbana: Alby

Kontakt
Hanna Sulkakoski
hanna.sulkakoski@globalutmaning.se
0707235373

Elin Andersdotter Fabre
elin.fabre@globalutmaning.se
0702233247

Avgift
Konferensen är gratis men vi tar ut en no show-avgift på 500 kr.

Program

Registrering

30min

Välkomna

Sara Borgström, biträdande lektor i hållbar stadsutveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan (moderator) hälsar välkommen tillsammans med 
David Simon, Director Mistra Urban Futures och
Sofie Pandis Iveroth
, ansvarig Mistra Urban Futures Stockholmsnod.

20min

Panel: Från globalt till nationellt perspektiv

Hanna Nelson, fd Agenda 2030-delegationens sekretariat, Regeringskansliet
Viveka Palm
, vice avdelningschef, avdelningen för regioner och miljö, SCB
Åsa Romson,
expert miljörätt och politik, IVL och
Christer Larsson,  Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad, f.d. utredare och riksarkitekt
om Stockholmsregionen, hållbarhetsutmaningen och Agenda 2030.

40min

Panel: Från lokalt och regionalt perspektiv

Ebba Östlin (S), kommunstyrelseordförande Botkyrka kommun,
Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd, region Stockholm,
Chris Österlund,
VD Botkyrkabyggen och 
Victoria Escobar, Co-founder och operativ chef, Changers Hub om genomförandet av globala och nationella målsättningar lokalt och regionalt.

40min

Fika

20min

Kartläggning: Goda exempel på co-creation i Stockholmsregionen

Johan Larson Lindal presenterar kartläggningen av initiativ i Stockholmsregionen som använder co-creation som metod för att nå globala mål lokalt och regionalt. 

20min

Keynote: Stockholm och Agenda 2030

Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd Stockholms stad om Agenda 2030-arbetet i Stockholms stad.

20min

Parallella sessioner: Lärdomar från co-creation-projekt (1)

Deltagarna väljer workshop vid registrering.

Workshop 1: Urban Girls Movement. Värd: Elin Fabre, Global Utmaning 

Workshop 2: Intelligent cities - for people and planet. Värd: Maja Brisvall, Quantified Planet 

Workshop 3: Enable - EU-projekt i Flatenlandskapet. Värdar: Sara Borgström, KTH och Erik Andersson, SRC

Workshop 4: Testbädd Solberga. Värd: Åsa Romson, IVL

Workshop 5: Hållbara Lekmiljöer. Värd: Eva-Lotta Sallnäs Pysander

60min

Lunch

60min

Parallella sessioner: Lärdomar från co-creation-projekt (2)

Deltagarna väljer workshop vid registrering.

Workshop 1: SödertörnsmodellenVärd: Lise-lott Karlsson Kolessar, White

Workshop 2: Smart kreativ stadVärd: Ulrika Bandeira, Film Capital Stockholm

Workshop 3: DiverCity. Värd: Karin Kjellson, TIP 

Workshop 4: DeCodeVärd: Björn Hellström, KTH

Workshop 5: C/O CityVärd: Peter Wrenfelt, U&We

60min

Fika

20min

Panel: Plattformar för co-creation i genomförandet av Agenda 2030

Rapportörerna diskuterar lärdomar från de parallella sessionerna:
Henrietta Palmer, Mistra Urban Futures Göteborg
Johan Larson Lindal, Mistra Urban Futures Stockholm
Ida Niskanen, Mistra Urban Futures Stockholm
Tove Ahlström, Global Utmaning 
Sofie Pandis Iveroth, 
Mistra Urban Futures Stockholm

40min

Diskussion: Vägar framåt

Hur vi skapar en långsiktig plattform för hållbar och inkluderande urban utveckling?
Sofie Pandis Iveroth, ansvarig Mistra Urban Futures Stockholm
David Simon
, director, Mistra Urban Futures
Jenny Jansson Pearce
, vd SKL international
Johan Lilja
, generalsekreterare ICLD

40min

Avslutning

10min

Mingel

80min

Talare

Tove Ahlström
vd, Global Utmaning

Läs mer

Johan Lilja
Generalsekreterare ICLD

Läs mer

Jenny Jansson Pearce
vd, SKL International

Läs mer

Ida Niskanen
Mistra Urban Futures Stockholm

Läs mer

Tomas Eriksson
Miljö- och kollektivtrafikregionråd, Region Stockholm

Läs mer

Katarina Luhr
Miljöborgarråd Stockholms stad

Läs mer

Hanna Nelson
fd Agenda 2030-delegationens sekretariat, Regeringskansliet

Läs mer

Viveka Palm
Vice avdelningschef, avdelningen för regioner och miljö, SCB

Läs mer

Åsa Romson
Expert miljörätt och politik, IVL

Läs mer

Victoria Escobar
Co-founder och operativ chef, Changers Hub

Läs mer

Chris Österlund
VD Botkyrkabyggen

Läs mer

Ebba Östlin
Kommunstyrelseordförande Botkyrka kommun

Läs mer

Henrietta Palmer
Mistra Urban Futures Göteborg

Läs mer

Christer Larsson
Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad, f.d. utredare och riksarkitekt

Läs mer

David Simon
Director Mistra Urban Futures

Läs mer

Sofie Pandis Iveroth
Mistra Urban Futures Stockholm

Läs mer

Johan Lindal
Forskningsassistent, Mistra Urban Futures

Läs mer

Sara Borgström
Moderator

Läs mer

Inga Björk Klevby
Vice chef, UN-Habitat

Läs mer